Na naše mechové stěny a obrazy

používáme pouze stabilizované (zakonzervované) mechy a lišejníky, které nám dodávají naši dodavatelé z Norska či Nizozemí.

Co znamená stabilizace? Mechy a lišejníky jsou nejprve usušeny, poté zakonzervovány stabilizačním roztokem a dobarveny potravinářským barvivem. Tímto procesem si mechy a lišejníky zachovají svoji původní strukturu, jemnost a stanou se antistatickými. Mechy a lišejníky tedy dále nerostou. Při nízké vzdušné vlhkosti  (nižší jak 30%) se mohou mechy a lišejníky lehce vysušit, ale to není žádná závada. Při opětovném zvýšení vzdušné vlhkosti se mechy a lišejníky stanou opět jemnými.

Životnost takto stabilizovaných mechů a lišejníku je delší jak 10 let. 

Šampion na celé čáře  

Tento norský mech je nejvíce prodávaný v našich Mechových stěnách s.r.o. Mech, který používáme pro výrobu mechových obrazů apod. se nazývá "Lišejník islandský (Cladonia stellaris)", tento huňatý lišejník roste ve Skandinávii. V oblasti o rozloze 3 200 km2 je sbírán pod dozorem místní samosprávy a vyroste přibližně 5 mm za rok. Lišejník, který používáme na výrobu mechových stěn a obrazů je přibližně 30 až 50 mm vysoký, takže stáří tohoto lišejníku je přinejmenším 5 let. 

Na desky ho připevňujeme jako jediná firma v ČR sponkami, tím mech lépe drží na svém místě.  


Norský mech - lišejník
Norský mech - lišejník
KOPEČKOVÝ MECH
KOPEČKOVÝ MECH

Kopeček sem, kopeček tam

Kopečkový mech - Bělomech sivý "Leucobryum glaucum", který vytváří velké polštáře o výšce 10 až 50 mm a nalezneme ho v celé Evropě. 

Na desky mech připevňujeme bezbarvým lepidlem, které je určeno přímo k lepení stabilizovaných mechů.

Díky jeho výšce a struktuře je složitější na stabilizaci (zakonzervování), proto je také nejdražší.


Kopečkový mech
Kopečkový mech
Plochý mech
Plochý mech

Sice je plochý, ale je parádník

Plochý mech - Rokyt cypřišovitý  "Hypnum cupressiforme", tento plochý mech je vysoký 10 až 20mm a nalezneme ho také v celé Evropě.

Na desky mech připevňujeme bezbarvým lepidlem, které je určeno přímo k lepení stabilizovaných mechů. 

Plochý mech
Plochý mech